Priser / Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning

Hvis du mister dit kørekort indenfor de første 3 år, skal du have særlig køreundervisning, som indebærer 8 lektioner i teori og 8 lektioner i kørsel på vej.

Pris kr. 5.500 inkl. moms

Der skal herudover påregnes udgifter til:
Gebyr til staten - 890 kr.
Evt. ekstra kørelektioner - 450 kr. pr lekt.

Hvis du har mistet dit kørekort på grund af alkohol, skal du have et A/N/T bevis (alkohol, narko og trafik), som tages hos Region Syd.

Ring og hør nærmere.
Caspers Køreskole, Ribevej 43b, 6740 Bramming, Tlf. 29789025, mail@casperskoreskole.dk  | mail@casperskoreskole.dk